Database


A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

VissenInfo
Naam: Nanochromis dimidiatus
Categorie: Zoetwatervissen / Tropischevissen / Dwergcichliden
Familie: Cichlidae
Areaal: Za´re
Werelddeel: Afrika
Scholenvis: Nee
Maximale grootte: 8 cm
Minimale grootte aquarium: 80 cm
Zone: midden, bodem
Stroming: Middelmatig
Temperatuur: 22 - 25 graden Celcius
Zuurgraad: pH 6,5 - 7,0
Hardheid: GH 5,0 - 8,0
Dieet: Levendvoer vooral, ook wordt wel droogvoer aangenomen.
Kweek: Holenbroeders, mannetje en vrouwtje hebben broedzorg.
Tamelijk agressieve soort die paarsgewijs moet worden gehouden en vooral in de paartijd een vrij groot territorium in stand houdt. Het aquarium moet ingericht worden met stenen, zodat holen ontstaan, en een dichte beplanting. Aangezien de soort nogal in de bodem woelt, is het verstandig deze planten goed vast te zetten. Een regelmatige waterverversing wordt zeer op prijs gesteld. Een 80 cm bak is voldoende voor 1 paartje.