Database


A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

VissenInfo
Naam: Pseudotropheus lanisticola
Categorie: Zoetwatervissen / Tropischevissen / Malawi-cichliden
Familie: Cichlidae
Areaal: Malawi (Malawimeer)
Werelddeel: Afrika
Scholenvis: Nee
Maximale grootte: 7 cm
Minimale grootte aquarium: 80 cm
Zone: midden, bodem
Stroming: Zwak
Temperatuur: 24 - 27 graden Celcius
Zuurgraad: pH 7,3 - 8,8
Hardheid: GH 8,0 - 25,0
Dieet: Plantenkost, levendvoer en vlokvoer.
Kweek: Holenbroeder.
Een vreedzame muilbroeder, die in een gezelschapsbak vanaf 80 cm lengte kan worden gehouden. Wat beter is, is een speciaal aquarium. Een zachte zandbodem en grote slakkenhuizen zijn noodzakelijk om ze met succes te houden. De mannetjes hebben een zo genaamde eivlek in de aarsvin. Men kan wel beplanting aanbrengen, als het maar sterke planten zijn en er genoeg open plekken overblijven om ze vrij te laten zwemmen. Schuilplaatsen mogen ook niet ontbreken, men kan ze in de vorm van rotspartijen maken, deze worden ook als holen aangenomen als er geen geschikte slakkenhuizen voorhanden zijn. Het vrouwtje schuilt graag in de holen met haar jongen.