Database


A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

VissenInfo
Naam: Botia nigrolineata
Categorie: Zoetwatervissen / Tropischevissen / Modderkruipers en verwanten
Familie: Cobitidae
Areaal: China
Werelddeel: AziŽ
Scholenvis: Ja
Maximale grootte: 5 cm
Minimale grootte aquarium: 80 cm
Zone: bodem
Stroming: Zwak
Temperatuur: 16 - 25 graden Celcius
Zuurgraad: pH 7,0 - 7,5
Hardheid: GH 8,0 - 12,0
Dieet: Het zijn alleseters. Er kan dus voor voldoende variatie in het menu worden gezorgd. Droogvoer wordt ook geaccepteerd.
Kweek:
Tamelijk vreedzame scholenvis die zich echter over het algemeen pas laat zien in de avonduren met wat minder licht. De soort is zeer geschikt als gezelschap van andere rustige soorten. Hij kan beter niet worden samengehouden met vissen met lange vinnen. Het aquarium moet dicht worden beplant, zodat voldoende schuilplaatsen ontstaan. Het is aan te bevelen om in- en uitlaten van filters voldoende af te sluiten zodat de dieren zich niet hierin kunnen verschuilen. Ze graven zich ook dikwijls in de bodem in om zich te verschuilen. Bij gedempt licht komen ze ook wel overdag naar voedsel zoeken.