Database


A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

VissenInfo
Naam: Botia helodes
Categorie: Zoetwatervissen / Tropischevissen / Modderkruipers en verwanten
Familie: Cobitidae
Areaal: Thailand, Borneo, Sumatra
Werelddeel: Zuid-Oost AziŽ
Scholenvis: Nee
Maximale grootte: 22 cm
Minimale grootte aquarium: 150 cm
Zone: bodem
Stroming: Zwak
Temperatuur: 24 - 30 graden Celcius
Zuurgraad: pH 6,0 - 6,5
Hardheid: GH 0 - 4
Dieet: Als voer moet fors levend voer aangeboden worden. Ook jonge vis wordt gegeten.
Kweek: Deze soort is in het aquarium nog niet nagekweekt
Deze vis wordt ook wel eens onder een andere latijnse naam verkocht en dat is B. hymenophysa. Maar dat is hem niet, dat is een hele andere botia soort! Houd deze vis met grote vissen, want hij kan nog wel een agressief zijn. Bij onrust maakt deze klikkende geluiden zoals alle botia's doen. Onverdraagzame, soms aggressieve vis die alleen 's nachts aktief is. Hij kan dus alleen met minimaal even grote dieren gehouden worden. Daar de dieren graag in de bodem woelen moet die bestaan uit fijn zand. Eventuele planten moeten goed verankerd zijn, daar deze anders uitgegraven worden. Het aquarium kan verder ingericht worden met stenen en kienhout, zodat er holen ontstaan waar de dieren zich overdag kunnen verschuilen.