Database


A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Planten Info
Naam: Dwergcryptocoryne, Cryptocoryne nevilli / willisii
Geslacht: Cryptocoryne
Kleur: Donkergroen
Maximale lengte: 15 cm
Areaal Sri Lanka.
Werelddeel: Azi
Solitair?: Ja
Zone: voorgrond
Temperatuur: 21 - 28 graden Celcius
Groei: gemiddeld
Licht: gemiddeld
Drijfplant?: Nee
De Cryptocoryne is n van de bekendste plantenfamilies voor in het tropisch aquarium. De familie kent dan ook tientallen ondersoorten. Het zijn moeras- en waterplanten, die in velerlei omstandigheden voorkomen. Het uiterlijk van de plant wordt sterk benvloed door het licht.

Vanwege de geringe grootte wordt deze plant wel de dwegcryptocoryne genoemd. Ze wordt meestal aangeboden onder de naam nevillii. Dit is onterecht, het is eigenlijk de willisii. Het is een lage, volle voorgrondplant die zowel solitair als groepsgewijs kan worden geplant. Door de plant in een grote groep te plaatsen kan een schitterend groen tapijt ontstaan. De plant vraagt wel een stevige bodemgrond. Als aan de voorwaarden is voldaan, vermeerdert de plant zich via uitlopers.