Database


A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Planten Info
Naam: Ongedoornd Hoornblad, Ceratophyllum demersum
Geslacht: Ceratophyllum
Kleur: Geelgroen
Maximale lengte: 80 cm
Areaal De plant is een echte cosmopoliet.
Werelddeel: Midden-Amerika
Solitair?: Nee
Zone: midden, achtergrond
Temperatuur: 12 - 24 graden Celcius
Groei: snel
Licht: gemiddeld
Drijfplant?: Nee
Het Hoornblad is een typische cosmopoliet. Ook in sloten komen we deze plant tegen! Er bestaat een fijnbladige vorm: Ceratophyllum submersum, en een grofbladige vorm: Ceratophyllum emersum. De plant groeit snel en is door zijloten te vermenigvuldigen.

Van nature komt deze plant in zwakstromend water voor. Mooi zijn de bladkransen, die wel 8 cm groot kunnen worden! Bij voldoende licht zit er niet meer dan 1,5 cm tussen de bladkransen. De plant wordt veel gebruikt door vissen om hun eitjes af te zetten.