Database


A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Planten Info
Naam: Proserpinaca palustris
Geslacht: Prosperpinaca
Kleur: groen tot rood
Maximale lengte: 15 cm
Areaal Cuba
Werelddeel: Midden-Amerika
Solitair?: Nee
Zone: voorgrond
Temperatuur: 20 - 28 graden Celcius
Groei: langzaam
Licht: veel
Drijfplant?: Nee
De Proserpinaca is een onbekende plant in de Nederlandse aquariumwereld. Toch is het een schitterende voorgrondplant, die zeker de moeite waard is om te bemachtigen. De plant komt in het herkomstgebied zowel emers als submers voor. Bij veel licht is de plant goed te houden en worden de bladeren scherper en voller. De plant wil wel eens wat opstartproblemen hebben.