Database


A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Planten Info
Naam: Cryptocoryne walkeri (lutea)
Geslacht: Cryptocoryne
Kleur: donkerbruin
Maximale lengte: 15 cm
Areaal Sri Lanka en buurlanden.
Werelddeel: Zuid-Oost Azi
Solitair?: Ja
Zone: midden
Temperatuur: 20 - 28 graden Celcius
Groei: gemiddeld
Licht: gemiddeld
Drijfplant?: Nee
De Cryptocoryne is n van de bekendste plantenfamilies voor in het tropisch aquarium. De familie kent dan ook tientallen ondersoorten. Het zijn moeras- en waterplanten, die in velerlei omstandigheden voorkomen. Het uiterlijk van de plant wordt sterk benvloed door het licht.

Deze Cryptocoryne had vroeger de naam lutea. De plant heeft een scherpere bladstructuur dan de meeste andere Crypto's. Het mooiste is om deze plant in een grote groep te plaatsen, waardoor een groot veld ontstaat.