Database


A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Planten Info
Naam: Cryptocoryne moehlmannii
Geslacht: Cryptocoryne
Kleur: Groen
Maximale lengte: 30 cm
Areaal Sumatra.
Werelddeel: Zuid-Oost Azi
Solitair?: Ja
Zone: midden
Temperatuur: 22 - 30 graden Celcius
Groei: gemiddeld
Licht: matig
Drijfplant?: Nee
De Cryptocoryne is n van de bekendste plantenfamilies voor in het tropisch aquarium. De familie kent dan ook tientallen ondersoorten. Het zijn moeras- en waterplanten, die in velerlei omstandigheden voorkomen. Het uiterlijk van de plant wordt sterk benvloed door het licht.

Helaas is deze mooie Cryptocoryne soort onbekend in onze aquariumwereld. Deze plant komt voor in de westelijke kuststreek van Sumatra. Ook de pontederiifolia komt daar voor, hoewel ook wel wordt gesuggereerd dat het een synoniem is. Ze komen voor in hoge dichtheden en vormen zo grote velden. De bovenkant van de bladeren is grasgroen van kleur, de onderkant is paars. Opvallend aan deze Cryptocoryne is dat haar bladeren erg dun zijn.
De vermeerdering is heel eenvoudig: de plant vormt zelf uitlopers die zullen uitgroeien tot nieuwe Crypto's.