Database


Familie - Karperzalmen (Characidae)


Tot de families Characidae behoren zulke verschillende vissen zoals piranha’s en Neontetra’s. Toch hebben alle leden zoveel gemeenschappelijke kenmerken dat de meeste deskundigen denken dat ze allemaal tot dezelfde familie behoren. Wel is de verzameling soorten in deze famile zoo bont in deze familie dat sommige mensen ze in een aantal onderfamilies verdelen. Trekken we de cirkel wat ruimer, dan komen we nog meer vissen tegen die wel een aantal kenmerken die met deze leden van deze familie gemeen hebben. Maar op andere punten zijn die dan erg verschillend, daarom rekenen we ze niet tot dezelfde familie, maar tot een aantal afzonderlijke families, die samen met de Characidae de onderorde Characoidei, of nog hogerop de orde Characiformes vormen.

De leden Characiformes zijn in de regel in het bezit van goede ontwikkelde tanden. Zelfs Neontertra’s hebben een goed gebit. Vaak hebben de leden van de Characiformes ook een vetvin(dat is een kleine, vlezige, niet door de vin stralig steunde, 2de achterste rugvin.) Bij sommige Characiformes ontbreekt de vetvin(bv bij de koperzalm, Hasemania nana) maar de overige kenmerken van deze vissen maken duidelijk dat ze uit 1 van deze families thuis horen. Ze stemmen dan bv overeen in de vorm van de zijlijn, die bij de Characiformes meestal een bocht omlaag maakt, of in de verdeling van keeltanden. Bij Characiformes zijn nooit baarddraden aanwezig, en ook is de bovenkant en is ook meestal niet uitstulpbaar. Verder zijn er diverse skeletkenmerken waaraan de Characiformes goed te herkennen zijn. Dat kan je zien aan de bouw van het staartskelet en de vinstralen. Binnen dat brede kader Characiformes, die we in nls als karperzalmen kunnen betitelen, worden tien families onderscheiden. Daarin zijn 240 geslachten opgenomen en naar schatting 1340 soorten en ong. 210 daarvan komen voor in Afrika. Maar het grootste deel in Amerika, in midden Amerika zijn ze duidelijk veel schaarser, en maar een enkele bereikt het zuid westen van de Verenigde Staten. Hieronder er enige families worden omschreven en worden er ook enige subfamilies aangegeven.

Families

Anostomidae:
Subfamilies Anostominae en chlodontinae. In deze familie vinden we de vissen die bekend staan als kopstaanders en slijkzalmen.

Characidae:
Dit is de grootste familie van d karperzalmen, en is ook de meest omstreden groep. Er worden wel 9 subfamilies herkend: - Alestiinae (Afrikaanse zwerfzalmen)
- Characinae (eigenlijk karperzalemn)
- Tetragonopterinae (Zuid-Amerikaanse Tetra’s)
- Iguanodectinae (Slendertertra’s)
- Glandulocaudinae (klierstaartkarperzalmen)
- Serrasalminae (Piranha’s en schijfzalmen)
- Rhoadsiinae (Wisselzalmen)
- Cernuchinae (Bronzalmen)
- Characidiinae (Grondzalmen)

Afgezien van deze subfamilies bestaan in zuid Amerika nog diverse geslachten waarvoor nog geen goede plaats in de bestaande groepen zijn gevonden.

Citharinidae:
Subfamilies zijn Distichodontinae en Citharininae. De familie van de Afrikaanse Karperzalmen telt 20 geslachten, waaronder Distichodus en Neolebias.

Ctenoluciidae:
Dit zijn de Amerikaanse snoekzalmen

Curimatidae:
Subfamilies zijn Curimatinae en Prochilodontinae. Dit is een Zuid-Amerikaanse groep de breedzalmen genoemd.

Erythrinidae:
De forelzalmen waar alleen roofzuchtige soorten uit Zuid-Amerika behoren, waaronder de Jaagzalm ( hoplias malabaricus). Zelfs deze vissen worden af en toe in de handel gebracht.

Gasteropelecidae:
De bijlzalmen, een kleine maar beroemde familie van de Zuid-Amerikaanse Karperzalmen familie. Deze vissen kunnen erg goed springen, bijna vliegen!

Hemiodontidae:
Subfamilies: Parodontinae en Hemiodontinae. Dit zijn merendeels zeer slank gebouwde snelzwemmende vissen uit Zuid-Amerika.

Hepsetidae:
Een monotypische familie met maat 1 soort, dat is de roofzuchtige waterhond uit Afrika ( Hepsetus odoe)

Lebiasinidae:
Subfamilies: Lebiasininae en Pyrrhuliniae. In deze familie horen de populaire potloodvisjes uit Z-Amerika thuis.