Database


Familie - Cichliden (Cichlidea)


Als je voor het eerst met wat cichliden in aanraking komt als je een aquarium / vissen liefhebber ben dan is het nogal vreemd dat de Maanvissen, Malawi-zebracichlide, de ramirezi en de discus in de zelfde groep horen, namelijk cichliden. In deze groep zijn iid grote verschillen te vinden in vormen en kleuren, maar er zijn wel enige basiskenmerken voor deze cichliden groep. Een van deze kenmerken zijn de positie van de neusgaten. Cichliden hebben meestal maar 1 paar neusgaten in plaats van 2 paar neusgaten. Verder hebben ze een gedeelte zijlijn; het lange voorste deel verloopt hoger op de flank dan het achterste deel. Ook hebben ze tanden met bruine spitsen, De rugvin bestaat uit een hardstekelig voorste gedeelte met onvertakte vinstralen en een weekstralig achterste deel en deze wel met vertakte vinstralen.

De Cichlidea vormt een grote familie. Naar schatting zo een 2000 soorten, maar er zijn ook onderzoekers geweest die schatte de soorten in het malawi meer al 1600, het ligt er maar net aan wat de onderverdeling in soorten is. Cichliden hebben als groep een groot verspreidingsgebied, en daardoor vertonen de soorten ook grote variatie in lichaamsvorm, kleur, maten en gedrag. De meeste soorten leven in zoetwater. Er zijn ook een aantal vissen die in brakwater leven.

Het voortplantingsgedrag is enorm gevarieerd, al speelt broedzorg er meestal een grote rol bij. Je hebt cichliden die hun eitjes afzetten op platten stenen of bladeren die van te voren zijn gepoetst. Veel cichliden uit de rifmeren zijn muilbroeders, het zijn meestal de vrouwtjes die dat zijn trouwens. En sommige cichliden gaan nog wat verder en voeden hun jongen met hun eigen huidslijmlaag zoals bij discussen.

De mensen die al wat ervaring hebben opgedaan met bijv. een tropische bak kunnen goed overstappen naar een malawibak of een bak met dwergcichliden erin. Dwergcichliden zijn een hele goede optie als je geen ruimte heb voor discussen of maanvissen.