Heros severum (Heros severum)


Heros severum, ook wel gekend als Cichlasoma severum komt uit rivieren in het stroomgebied van de Amazone in Zuid-Amerika. Het zijn mooie, verdraagzame vissen die enkel als ze met jongen zitten redelijk agressief kunnen zijn. Er zijn verschillende variëteiten van, namelijk blauwachtig, groenig en een ‘gouden’ kweekvorm. De mannen worden zo’n 25 cm groot, de vrouwen blijven wat kleiner. Het geslachtelijk dimorfisme is bij jonge dieren moeilijk vast te stellen. Bij volwassen exemplaren is het mannetje groter, wat kleurrijker (ook dit is niet echt goed zichtbaar) en zijn de rug en anale vin langer dan die van het vrouwtje. Ook heeft het mannetje op zijn kop een netwerk van roodbruine vlekjes en golflijntjes dat bij het vrouwtje ontbreekt. Men kan ze het beste als koppel houden.

Het aquarium

   
Klik voor een grote foto
Het is redelijk duidelijk dat het aquarium het beste kan ingericht worden als Amazone biotoop. Ze verlangen een redelijk grote bak, 1 meter 20 met een inhoud van 200 liter moet toch als minimum aanzien worden voor één paar. Ze verlangen een aquarium waar voldoende schuilplaatsen voorzien zijn in de vorm van kienhout, er moet wel voor gezorgd worden dat alles stevig vastzit aangezien de vissen tijdens de paartijd wel eens in de bodem durven woelen. Ook wat planten betreft kan men het best kiezen voor robuuste soorten omdat het koppel niets ontziet tijdens het klaarmaken van de paaiplaats. Als men nakweek dieren bezit wordt er aan de waterwaarden niet zoveel belang gehecht. Maar als men wildvang dieren wil of om het kweken te vergemakkelijken kan men het best uitgaan van een temperatuur tussen 25 en 28°C, een pH tussen 6,0 en 6,5 een carbonaathardheid van rond de 1 d° en een totale hardheid van minder dan 7 d°. Als medebewoners kan er gekozen worden uit zeer veel verschillende soorten aangezien de severum een vreedzame soort is. Zo kunnen ze perfect samen gehouden worden met maanvissen, discussen, kardinalen, ancistrussen, gibbiceps, enz. Enkel tijdens de paaitijd moet ervoor gezorgd worden dat de overige vissen genoeg ruimte hebben om het koppel te kunnen ontlopen. De severums verdedigen hun jongen namelijk zeer sterk, maar verder dan het verjagen van andere vissen uit hun territorium gaan ze meestal niet. Maar dan moeten de andere vissen wel de plaats hebben om zich op terug te trekken.

< Een blauwe severum man. De buik kleurt enkel zo fel oranje tijdens de paaitijd.De voeding

   
Klik voor een grote foto
Wat het voedsel betreft zijn ze niet zo kieskeurig, ze nemen zelf vlokken en korrels. Maar het beste resultaat wordt toch verkregen met diepvriesvoer dat op regelmatige basis afgewisseld wordt met levend voer. Als men wildvang wil gaat deze regel uiteraard meestal niet op aangezien die dieren in het begin enkel levend voedsel accepteren.

> Severum vrouw tijdens het bewaaieren van een legsel.De kweek

   
Klik voor een grote foto
Als men over een goed bij elkaar passend koppel beschikt en de waterwaarden zijn geschikt zal het koppel vanzelf overgaan tot het afzetten van eieren. De intentie van het koppel om zich te gaan voortplanten wordt al snel duidelijk door het fel oranje kleuren van de buikpartij van zowel de man als de vrouw. Ook wordt op dit ogenblik begonnen met het graven van één of meerdere kuilen en het eventueel verwijderen van hinderlijke planten. Als dit gebeurd is wordt op de bekende ‘cichliden manier’ het oppervlak waarop de eieren afgezet gaan worden gereinigd. Dit kan, zoal men vaak in de literatuur kan lezen, een vlakke steen op de bodem zijn, maar ook een verticaal stuk kienhout of zelf een aquarium ruit. Als beide ouders akkoord zijn dat de afzetplaats in orde is wordt er overgegaan tot het afzetten. Het vrouwtje zet een rij eieren af die dan zorgvuldig door het mannetje bevrucht worden. Dit kan vaak een hele tijd in beslag nemen, aangezien volwassen vrouwen tot duizenden eitjes kunnen afzetten. Vaak zijn het er echter een stuk minder, een vierhonderd tal moet als een goed gemiddelde aanzien worden. De afgezette eieren worden meestal door het vrouwtje verzorgd en van vers, zuurstof rijk water voorzien door ze te bewaaieren met de borstvinnen.

< Pa met de jongen tijdens het eerste uur na het vrijzwemmen.   
Klik voor een grote foto
Terwijl het vrouwtje de verzorging van de eitjes op zich neemt zorgt de man voor de verdediging van het territorium. Eten doen ze om beurten. Na een tweetal dagen komen de eitjes uit, waarbij de larfjes geholpen worden door de moeder die ze als het ware uit het eitje zuigt. Dit is vaak ook het moment waarop de larfjes van plaats veranderen. Moeder neemt ze één voor één in de bek een kleeft ze op een andere plaats tegen een stuk kienhout of iets dergelijks. Dit is mogelijk omdat de larfjes op hun kop een kleefdraadje hebben. Ze teren dan nog een dag of vier op hun dooierzak, waarna ze vrij beginnen met rondzwemmen, opzoek naar voedsel. Tijdens dit rondzwemmen worden ze begeleid door ma en pa en kunnen de overige vissen maar beter uit de buurt blijven. En als er al eens ééntje te ver van de groep afdwaalt, wordt deze netjes door moeder of vader in de bek genomen en weer bij de groep terug uitgespuwd. Als de larven vrij beginnen te zwemmen is het moment aangebroken om ze voederen, voor dit moment is dat nog niet nodig, omdat ze dan nog op de dooierzak teren. Men kan de larven in het begin het beste voeren met pas uitgekomen artemia en fijn stof voer. Als ze goed gevoederd worden groeien de jongen redelijk snel, en zo gauw ze groot genoeg zijn kan men beginnen bij te voederen met cyclops, watervlooien en dergelijke.

> De ouders tijdens het begeleiden van de jongen.   
Klik voor een grote foto
Men ziet dat de jongen al snel steeds minder afhankelijk zijn van de ouders en er ook steeds verder van wegzwemmen. Dit is het ogenblik om de jongen apart te zetten en in een uitzwemmer verder op te kweken tot ze groot genoeg zijn. Men moet wel oppassen dat men de ouders niet te veel stoort, en ook niet alle jongen in één keer wegneemt aangezien dit voor ruzie tussen de ouders kan zorgen.

< De jongen.Voor degene die na dit te lezen met severums willen beginnen:

Alvast veel succes.
Als er nog vragen mochten zijn kan je die altijd op het forum stellen.


Geschreven door Tom, foto's zijn ook van Tom.
Je kunt op ons forum reageren op dit artikel.